Uusi laatujärjestelmä tähtää jatkuvaan parantamiseen

24.09.2014  |  Kirjoittaja: Sari Köykkä

Laadun varmistaminen ja jatkuva parantaminen on yksi Unirestan toiminnan tärkeimpiä tavoitteita. Tämän vuoksi laatuasioihin paneudutaan ja panostetaan järjestelmällisesti. Tänä syksynä Unirestalle myönnettiin yleinen laatusertifikaatti, jonka saamista on edeltänyt pitkä projekti laatujärjestelmän luomiseksi. Projektin aikana koko Unirestan toiminta on käyty läpi järjestelmällisesti ja kriittisesti.

Sertifiointiprojektin aikana Unirestalle on perustettu IMS-laatujärjestelmä, joka takaa sen, että kaikissa toimipaikoissa on saatavilla samat tiedot yhtä aikaisesti. Tämä helpottaa muun muassa laadunvalvontaa ja perehdytystä. Samalla on kehitetty myös toimintaa ohjaavia mittaristoja, jotka toimivat tukena jatkuvan kehittymisen periaatteelle.

Käytännössä sertifiointi sisälsi ulkopuolisen henkilön suorittamat tarkastuksen neljässä eri Unirestan toimipisteessä ja auditioinnin pohjalta suoritettujen korjaustoimien kuntoon laittamisen. Auditioinnin seurauksena esimerkiksi omavalvonnan käytäntöjä yhtenäistettiin. Työntekijät on perehdytetty laatujärjestelmän käyttöönottoon ja he ovat suorittaneet kurssin IMS-laatujärjestelmän käytöstä. Loputkin toimipisteet tullaan auditoimaan kolmen vuoden sisällä, jolloin kaikki yrityksen toimipaikat on tarkastettu.

Tulevaisuudessa laatujärjestelmästä odotetaan olevan hyötyä sisäisen laadun valvomisen ja parantamisen lisäksi myös kilpailutustilanteissa. Sertifikaatti on voimassa seuraavat 3 vuotta, jonka jälkeen suoritetaan standardien täyttymisen tarkistus.

Kommentointi

Nimi: *
Otsikko:
Kommentti: *
 

Ravintola-agentti

Ravintola-agentti tutkii suurennuslasin kanssa kaikkea, mikä liittyy Unirestaan ja sen asiakkaisiin.