Unirestan organisaatiota uudistetaan

17.02.2014  |  Kirjoittaja: Sari Köykkä

Talouden suhdanteiden vaihtelut ja kannattavuuden realiteetit ovat tuoneet omat vaikutuksensa Unirestakin toimintaa ja vuoden 2013 lopulla käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut tilanteen sopeuttamiseksi. YT-prosessi saatiin loppuun helmikuun alussa ja tästä seuraavat organisaatiomuutokset astuvat voimaan 1.4.2014. Kävin tapaamassa toimitusjohtaja Kaija-Liisaa ja ottamassa selvää tilanteen taustoista ja siitä kuinka muutokset tulevat näkymään Unirestan arjessa.

Uniresta ei ole voittoaan maksimoiva yritys, mutta tuloksentekokyvystä tulee silti pitää huoli, jotta toiminta ei kärsi liikaa. Osa Unirestan tekemästä liikevoitosta jaetaan opiskelijoille stipendeinä ja ylioppilaskunnalle osinkona. Lisäksi yritystoiminnan kehittämiseen täytyy pystyä panostamaan. Unirestan tuloksen voi jokainen opiskelija nähdä suoraan omalla lautasellaan, kuten Kaija-Liisa asian tiivistää.

Tulevaisuuden suurin muutos tapahtuu taloushallinnon puolella, joka tullaan ulkoistamaan. Alussa pelätyt irtisanomiset vaihtuivat suurimmaksi osaksi ravintolahenkilökunnan osa-aikaistamiseen ja uudelleen järjestelyyn. Ravintolapäälliköitä vähennetään ja vastaavasti ravintolapäälliköiden toimenkuvaa keskitetään enemmän esimiestehtäviin, millä pyritään motivoimaan henkilöstöä. Lisäksi lanseerataan uusi palvelupäällikön nimike, joka viittaa ravintolapäälliköiden oikeana kätenä toimiviin ravintolakohtaisiin vastuuhenkilöihin, joiden tehtävänä on huolehtia päivittäisen asiakaspalvelun sujuvuudesta.

Kaikki kannattavuuden parantamistoimet pyritään saattamaan loppuun kesään mennessä, jotta muutos vaiheesta päästään siirtymään eteenpäin. Vuosille 2014-2016 on laadittu työhyvinvointiohjelma, jonka toivotaan helpottavan muutoksien läpiviemistä. Kaija-Liisa haluaa jatkossakin varmistaa, että jokainen Unirestan työntekijä voi kokea itsensä arvostetuksi omalla paikallaan.

Kommentointi

Nimi: *
Otsikko:
Kommentti: *
 

Ravintola-agentti

Ravintola-agentti tutkii suurennuslasin kanssa kaikkea, mikä liittyy Unirestaan ja sen asiakkaisiin.