Olemme oululainen opiskelijayhdistysten omistama yritys

Meille unirestalaisille on tärkeää, että toiminnallamme on tarkoitus. Tämä tarkoitus on paitsi jättää asiakkaillemme hyvä maku Unirestan palveluista, myös edesauttaa oululaisia yliopisto-opiskelijoita menestymään opinnoissaan. Jaamme joka vuosi omistajiemme kautta ison osan tuloksestamme stipendeinä ja muina avustuksina opiskelijoille. Loppuosa tuloksesta käytetään Unirestan kehittämiseen yhä paremmaksi yritykseksi asiakkailleen, työntekijöilleen ja omistajilleen.

Unirestalla on kaksi omistajaa: Oulun ylioppilasapu ry (88,5%) ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta (11,5%).

Oulun ylioppilasapu ry

Oulun ylioppilasavun tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopistossa opiskelevien ylioppilaiden ja nuorten tieteenharjoittajien opintoja, tutkimustyötä, kulttuuriharrastuksia, sosiaalista huoltoa, terveydenhoitoa ja kansainvälistä kanssakäymistä.

Yhdistyksellä on kolme jäsentä: Oulun kaupunki, Oulun yliopiston tukisäätiö ja Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Yhteystiedot:
Postiosoite:
Oulun ylioppilasapu ry
c/o Uniresta Oy
Kirkkokatu 22 A 3
90100 OULU

Hallituksen puheenjohtaja:
Ville Tyrväinen
ville.tyrvainen (at) outlook.com tai p. 040 587 8510

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

OYY:n tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. OYY:n tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

OYY:n jäsenistö koostuu yli 11 000 Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijasta sekä muista yliopisto-opintoja suorittavista opiskelijoista.

Lisätietoja:
https://www.oyy.fi