Uniresta Oy:n hallitus

Uniresta hallituksessa on viidestä seitsemään yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat sekä määrittelee yrityksen strategian. Hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kehitystä.


Milja Seppälä
hallituksen puheenjohtaja
milja.seppala@uniresta.fi

Seppo Kangas
hallituksen varapuheenjohtaja


Jonne Kettunen

Johanna Koskelainen

Henna Määttä