Ateriatukioikeus

Unirestan Opiskelijaravintoloissa Valtioneuvoston vahvistamien hintojen mukaisesti KELA tukee korkeakouluopiskelijoiden aterioiden hinnoittelua 1,94 euroa ateriaa kohden. Saadaksesi lounaan opiskelijahintaan tulee sinun esittää voimassaoleva opiskelijakortti tai muu Kelan hyväksymä todistus. Ateriatuki on tarkoitettu yhteen opiskelijahintaiseen ateriaan päivässä.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen (=alennukseen aterian hinnasta) ovat oikeutettuja:

alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opintotukeen oikeuttaviin ammatillisiin tai erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka poikkeuskoulutukseen osallistuvat. Tieteellisiä jatko-opintoja suorittavat eivät ole oikeutettuja alennukseen.

Miten saat alennuksen?

Alennuksen saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin (SYL/SAMOK/SARKA/OSKU). Kortti tulee näyttää aina maksettaessa ateriaa. Opiskelijajärjestöön kuulumattomat opiskelijat saavat alennuksen Kelan opintotukikeskuksen ateriatukikortilla. Ateriatukikortti tulee näyttää ja todistaa henkilöllisyys aina maksettaessa ateriaa.

Ulkomaalaisen ateriatukioikeus

Ulkomaalaisen opiskelijan ateriatukeen ovat oikeutettuja perustutkintoja suomalaisessa korkeakoulussa suorittavat sekä oman maansa korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat, jotka suorittavat osan opinnoistaan Suomessa (vaihto-opiskelijat) ja ovat kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa Suomessa oloaikanaan. Pelkästään työharjoittelua suorittavat ulkomaalaiset opiskelijat eivät ole oikeutettuja alennukseen. Ulkomaalaisen tulee osoittaa ateriatukioikeutensa samalla tavoin kuin suomalaisten.

Lisätietoja Kelan internetsivuilta.