Uniresta Oy:n hallitus

Uniresta hallituksessa on seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat sekä määrittelee yrityksen strategian. Hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kehitystä.

Puheenjohtaja
Kati Hannila

kati.hannila@uniresta.fi

Milja Seppälä, fil. yo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Uniresta Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011, markkinointityöryhmän puheenjohtaja 2011, Oulun yliopistoseura ry:n hallituksen jäsen, Rauhala-klubi ry:n varapuheenjohtaja. Toiminut OYY:n hallituksen jäsenenä
v. 2005 ja puheenjohtajana v. 2006 sekä koulutuspoliittisena sihteerinä 2007–2010 sekä edustajiston jäsenenä.

Seppo Kangas, KTM

Senior Partner, MPS Finland Consulting Oy. Uniresta Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2006-2011 ja varapuheenjohtaja vuonna 2007. Uniresta Oy:n hallituksen jäsen 1.10.2014 alkaen. Toiminut mm. Oulun ylioppilasapu ry:n hallituksen puheenjohtajana, OYY:n puheenjohtajana v. 1979 ja hallituksen jäsenenä.

Johanna Koskelainen

Henna Määttä

Anne Hyyryläinen

Jonne Kettunen