Uniresta Oy:n hallitus

Uniresta hallituksessa on seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat sekä määrittelee yrityksen strategian. Hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kehitystä.

Hallituksen puheenjohtaja
Kati Hannila

kati.hannila@uniresta.fi tai p. 050 466 7386

Seppo Kangas, hallituksen varapuheenjohtaja

Milja Seppälä

Johanna Koskelainen

Henna Määttä

Anne Hyyryläinen

Jonne Kettunen