Uniresta Oy:n hallitus

Uniresta hallituksessa on kuusi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta.Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus käsittelee ja päättää kaikki yhtiön kannalta merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat sekä määrittelee yrityksen strategian. Hallitus seuraa säännöllisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kehitystä.

Puheenjohtaja
Wille Leppämäki, FM, kaupp. yo

Teologian maisteriopiskelija, Helsingin yliopisto. Uniresta Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2010, puheenjohtaja syyskuusta 2011. Rauhala-klubi ry:n hallituksen puheenjohtaja. Toiminut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallituksen jäsenenä v. 2006, sosiaalipoliittisena sihteerinä 2006–2011 sekä pääsihteerin sijaisena useaan otteeseen.
p. 044 790 9984 ja wille.leppamaki@uniresta.fi.

Milja Seppälä, fil. yo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiön ja Uniresta Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2011, markkinointityöryhmän puheenjohtaja 2011, Oulun yliopistoseura ry:n hallituksen jäsen, Rauhala-klubi ry:n varapuheenjohtaja. Toiminut OYY:n hallituksen jäsenenä
v. 2005 ja puheenjohtajana v. 2006 sekä koulutuspoliittisena sihteerinä 2007–2010 sekä edustajiston jäsenenä.

 

Joni Vatjus-Anttila, kaupp. yo

Valmistumassa oleva kauppatieteiden opiskelija. Taustalla monipuolinen polku eri luottamustoimista mm. Oulun yliopistossa, Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa, Finanssi ry:ssä, taloustieteiden tiedekunnassa ja Suomen ekonomiliitossa. Lähityöhistoriaan kuuluu tutkimusavustajan tehtävät taloustieteiden tiedekunnassa, sekä järjestö- ja hallintosihteerin toimi ylioppilaskunnassa.


Kauri Tervashonka, tekn. yo


Yrittäjä, Valotikut.fi; verkkokauppakoordinaattori, Koodiviidakko Oy Uniresta Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2012 Teekkarilupi Oy:n hallituksen jäsen, OYY:n edustajiston jäsen.

Seppo Kangas, KTM

Senior Partner, MPS Finland Consulting Oy. Uniresta Oy:n hallituksen jäsen vuosina 2006-2011 ja varapuheenjohtaja vuonna 2007. Uniresta Oy:n hallituksen jäsen 1.10.2014 alkaen. Toiminut mm. Oulun ylioppilasapu ry:n hallituksen puheenjohtajana, OYY:n puheenjohtajana v. 1979 ja hallituksen jäsenenä.

Johanna Koskelainen